Bli funktionär

Vi behöver alltid fler funktionärer. Här listas de aktiviteter vi behöver hjälp på. 
(Om det är tomt så behöver vi inte fler funktionärer just nu)
Hjälp oss!
Vi behöver inga utfyllnadsdansare just nu:

Vi behöver funktionärer på följande events:
Kursavslutning våren 2024