Bli funktionär

Vi behöver alltid fler funktionärer. Här listas de aktiviteter vi behöver hjälp på. 
(Om det är tomt så behöver vi inte fler funktionärer just nu)
Hjälp oss!
Vi behöver utfyllnadsdansare på följande kurser:
Bugg Grundkurs
Bugg Grundkurs
Bugg Grundkurs 60+
Bugg Fortsättning
Bugg Fortsättning
Bugg Fortsättning 60+
Bugg Medel
Foxtrot Grundkurs
Foxtrot Fortsättning
Foxtrot Medel
Foxtrot Avancerad
Gammaldans Grundkurs

Vi behöver inga funktionärer just nu: