Testtävling Lag-BRR (förflutet)

Datum:20230319 (förflutet)
Tid:0-2359
Typ:Danstävling Licens
Tillfälle:1
Organisatör:Dansklubben Rocksulan

Svenska Danssportförbundet presenterar Information om testtävling i lag BRR

Kort sammanfattning - Grundprincipen är att det ska vara enkelt för så många som möjligt att vara med

- Lagtävlingen kommer att genomföras i tre ålderskategorier 1) Junior 2) Vuxen 3) Senior

- Tävling kommer att ske i sju grenar 1) Bugg långsam 2) Bugg snabb 3) Boogie Woogie långsam 4) Boogie Woogie snabb 5) Dubbelbugg 6) Rock’n Roll fotrunda 7) Lindy Hop

- Varje lag måste delta i minst fyra grenar, fördelat över minst tre olika danser (se mer information om dubblering och inlåning av dansare från annan förening under ”Deltagande”)

- Vid fler än sex anmälda lag i en ålderskategori kommer en uttagningsrunda att avgöra vilka sex lag som går till final

- Alla heat i alla grenar i uttagningen kommer att vara 1 minut långa

- Alla heat i alla grenar i finalerna kommer att vara 1 minut långa OBS förändring mot förra testtävlingen OBS

- Samtliga grenar har mycket lägre tempo än tidigare lagtävlingar (se mer information under ”Tempon”)

- Inga grenar har egen musik eller endast ett par/trio på golvet i final (ett par på golvet kan endast förekomma om det inte är fler anmälda i någon klass)

- Finalerna dansas enligt följande 1) Bugg långsam ett heat 2) Bugg snabb ett heat 3) Boogie Woogie långsam allskate, 3+3, allskate 4) Boogie Woogie snabb allskate, 3+3, allskate 5) Dubbelbugg allskate, 3+3, allskate 6) Rock’n Roll fotrunda allskate, 3+3, allskate 7) Lindy Hop allskate, 3+3, allskate

Med allskate avses att hela heatet dansar en kort inledande runda samt en kort avslutande runda. Däremellan delas finalen upp i två heat med tre par/trior i varje heat.

Anmälningsavgift: 1000kr/lag. Alla deltagare behöver ha minst låg licens.

Skillnader från förra testtävlingen är att tempot i finalerna i vissa grenar blir lägre samt att alla heat i tävlingen i 1 minut.


Tillbaka