Bugg Dansa Mera (förflutet)

Datum:20200326 (förflutet)
Tid:2000-2130
Typ:Kurstillfälle
Tillfälle:8
Första tillfället:20200206

Bugg Dansa Mera 

Detta är kursen för dig som har gått flera kurser och vill kunna fortsätta att dansa medans du utvecklar din dans.
Fokus under Dansa Mera ligger främst på dansglädje med inslag av nya figurer och variationer för att fördjupa och förfina dina danskunskaper.
Kursens innehåll ändras något varje termin och därför kan du gå kursen om och om igen.

För att gå en kurs hos oss (förutom grundkurs) måste du klara våra förkunskapskrav.
Detta för att få jämnare kurser och säkerställa bättre kvalitet.
När du går kurs hos oss registrerar vi närvaro och om du deltar på kursmomenten.
För att gå vidare till nästa nivå krävs att man deltar på minst 2/3 av kursen och klarar momenten på enklaste sätt.
Se hemsidan för att få reda på vilken nivå du är godkänd för.
Om eleven missar för mycket rekommenderar vi att eleven går om kursen.

Om du har gått kurser hos andra föreningar eller har andra kunskaper kan du kontakta en ledare och be att vi skriver upp din nivå så att du kan anmäla dig till högre kurser.
Instruktören/instruktörerna kommer att lämna utlåtande om kursdeltagarna och beskriva om eleven har klarat kursmålen och kan gå vidare till nästa steg.

Förkunskapskrav:
Bugg Utveckling (eller liknande)

Anmälan är bindande


Tillbaka