Välkommen till Linköpings Sportdansklubb!
Om det här är ditt första besök kanske du först vill läsa mer om klubben.

Kurs och aktivitetsanmälan

Aktuella kurser och aktiviteter

Anmälan till aktuella kurser och aktiviteter vid Sportdansklubben

Begränsad webbanmälan från din dator

Tyvärr fungerar inte webbanmälan fullt ut med den webbläsare eller de inställningar du använder. Det kan t ex bero på att din webbläsare inte accepterar eller kan hantera så kallade kakfiler, att JavaScript inte körs eller att anmälningsguiden har problem med den kombination av operativsystem och webbläsare som du använder.

Detta kan bland annat medföra att alla du kan tvingas börja om helt från början om du i något skede lämnar anmälningssidorna. Om det inte fungerar att fullfölja webbanmälan ber vi dig att istället anmäla dig via e-post.


Klicka på aktivitetens namn för att läsa mer eller anmäla er. Datapolicy
Bugg Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Bugg Grundkurs 2/2 Mån 20.30-22.00 12 ggr Tornhagsskolan Carl S, Ida N Direkt (?)
Bugg Grundkurs 3/2 Tis 19.00-20.30 12 ggr Tornhagsskolan Lasse L, Hanna L Direkt (?)
Bugg Grundkurs 8/2 Sön 14.30-16.00 12 ggr Tornhagsskolan Johnny M, Madde Direkt (?)
Bugg Grundkurs 60+ 3/2 Tis 18.30-20.00 12 ggr Tanneforsskolan Mikael, Titti Direkt (?)
Bugg Fortsättning 2/2 Mån 19.00-20.30 12 ggr Tornhagsskolan Backis, Elli Direkt (?)
Bugg Fortsättning 3/2 Tis 20.30-22.00 12 ggr Tornhagsskolan Ulf A, Anne Direkt (?)
Bugg Fortsättning 8/2 Sön 13.00-14.30 12 ggr Tornhagsskolan Johnny M, Madde Direkt (?)
Bugg Fortsättning 60+ 3/2 Tis 20.30-22.00 12 ggr Tanneforsskolan Mikael, Titti Direkt (?)
Bugg Medel 2/2 Mån 20.30-22.00 12 ggr Tornhagsskolan Backis, Elli Direkt (?)
Bugg Medel 3/2 Tis 20.30-22.00 12 ggr Tornhagsskolan Lasse L, Hanna L Direkt (?)
Bugg Avancerad 2/2 Mån 20.30-22.00 12 ggr Folkungsskolans dans-sal Johnny M, Eleonor Direkt (?)
Bugg Avancerad 4/2 Ons 19.00-20.30 12 ggr Tornhagsskolan Martin U, Ida N Direkt (?)
Bugg Parträning 4/2 Ons 20.30-22.00 12 ggr Tornhagsskolan Martin U, Ida N Direkt (?)
Bugg DansaMera 8/2 Sön 15.00-17.00 6 ggr Tornhagsskolan Martin E, Janet Direkt (?)
Bugg Barnkurs 4/2 Ons 18.00-19.00 12 ggr Tornhagsskolan Martin U, Ida N Direkt (?)
             
Foxtrot Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Foxtrot Grundkurs 5/2 Tors 19.00-20.30 12 ggr Tornhagsskolan Magnus S Direkt (?)
Foxtrot Fortsättning 5/2 Tors 20.30-22.00 12 ggr Tornhagsskolan Magnus S Direkt (?)
             
West Coast Swing Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
West Coast Swing Grundkurs 2/2 Mån 19.00-20.30 12 ggr Tornhagsskolan Carl S, Ida N Direkt (?)
             
Boogie Woogie Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Boogie Woogie Grundkurs 2/2 Mån 18.00-19.00 12 ggr Tornhagsskolan Carl S, Ida N Direkt (?)
             
Bachata Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Bachata 5/2 Tors 18.00-19.00 12 ggr Tornhagsskolan Victoria, Hugo Direkt (?)
             
Salsa Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Salsa 3/2 Tis 18.00-19.00 12 ggr Tornhagsskolan Victoria, Hugo Direkt (?)
             
Svenska folkdanser Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Gammaldans 8/2 Sön 11.30-13.00 12 ggr Tornhagsskolan Direkt (?)
             
Fest Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Knytkalas 6/3 19.00-01.00 Ljungsbro Folketsparks Direkt (?)
             
Lindy Hop Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Intensivdag Lindy hop/Jitterbugg 28/2 Lör 12.00-16.00 Tornhagsskolan Carl S Direkt (?)
             
Foxtrot Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Intensivdag Dynamisk Dans 14/3 Lör 12.00-16.00 Tornhagsskolan Magnus S Direkt (?)
             
Bugg Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Intensivdag Buggvariationer 18/4 Lör 12.00-16.00 Tornhagsskolan Anne, Ulf A Direkt (?)
Intensivdag Slowbugg 2/5 Lör 12.00-16.00 Tornhagsskolan Carl S Direkt (?)
Intensivdag Buggfigurer 28/3 Lör 12.00-16.00 Tornhagsskolan Direkt (?)
Tävlingsträning Våren 15/1 Torsdagar kl. 18:30-21:30 Dansens hus Direkt (?)
             
Medlemskap Start Dag och tid   Lokal Ledare Anmälan
Medlemskap 2015 Direkt (?)

Webbanmälan tillhandahålls av CogWork

Nyheter:

Anmälan till vårens kurser har öppnat!!!

Nu har anmälan till vårens kurser öppnat!


Passa på att fördjupa era kunskaper eller varför inte lära sig att dansa en ny dans!?

Nytt får våren är: West Coast Swing, Boogie Woogie, Salsa, Bachata och Gammeldans

Anmäl er direkt, först till kvarn! :)


21/2 Årsmöte!

Välkommen till årsmöte!

Lördagen den 21 februari 2015 klockan 13:00 i Tornhagskolans matsal. Klubben bjuder på smörgåstårta och kaffe.

Dagordning:

Mötet öppnas

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av
a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,
      b) halva antalet ledamöter för en tid av 2 år,
      c) fyllnadsval av ledamöter som avgått under mandatperioden,
d) 2 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,
e) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta,
f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande,
g) beslut om erforderligt antal ombud till DSF-möten.
12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
13. Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Du som har betalat medlemsavgift för 2015 och är över 15 år har rösträtt på mötet. Utöver ovanstående val under punkt 14 behöver vi fler engagerade människor som hjälper till med olika aktiviteter och arrangemang.


Friträningar

Nu börjar Sportdansklubbens friträningar för våren!


Start för friträningar är:
tisdagen den 3/2,
söndagen den 8/2

Friträning innebär att alla medlemmar gratis får extra möjlighet att öva på sin dans. Musiken startas upp och alla medlemmar får dansa med varandra. På friträningarna kommer en eller flera kursledare att närvara och svara på frågor.

Under våren kommer det vara friträningar:
tisdagar 18.00 - 20.30
söndagar 13.00 - 15.00

Friträningarna är i Tornhagsskolans idrottshall. Välkomna!


Intensivdagar

Passa på att anmäla er till vårens intensivdagar:

28/2 Lindy hop/Jitterbugg
14/3 Dynamisk Dans
18/4 Buggvariationer
2/5 SlowbuggSenaste bilden
Reklamfilm:

I sammarbete med Stadium Teamsales, Tony Irving
Detta är version 3.0 av Sportdansklubbens datasystem
Just nu är det st besökare!
Sidan har visats 21911 st gånger.