Välkommen till Linköpings Sportdansklubb!
Om det här är ditt första besök kanske du först vill läsa mer om klubben.
Information om våra danskurser finns i menyn "Kurser/aktiviteter" högre upp på sidan.

Anmälningar:

Nyheter:

Årsmöte

Årsmöte!
Alla medlemmar bjuds in till årsmöte den 26/2 - 2017.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats : Tornhagsskolans matsal.
Handlingar skickas ut senare.
Föreningen bjuder på smörgåstårta och dryck.

Nomineringar och frågor skickas till info@sportdansklubben.com.
Vi behöver följande:
Sekreterare
Tävlingsansvarig
Festansvarig
Ekonomi
Lokaler
Kursutveckling
Övrigt
Om du är intresserad av att hjälpa till så kom dit eller mejla in ditt namn till oss!


agordning
1.
Mötets öppnande
2.
Upprop och fastställande av röstlängd
3.
Fråga om mötets behöriga utlysande
4.
Fastställande av
dagordning
5.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.
Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare för mötet
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
8.
Revisionsberättelse
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revi
sionen avser
10.
Fastställand
e av medlemsavgifter för år 2018
11.
Fastställande av ersättningar och arvoden för det kommande
verksamhetsåret
12.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
13.
Val av ordförande för en tid av ett år
14.
Val
av:
3
stycken ordinarie ledamöter för en tid av
två
år
Eventuella utfyllnadsval
2 stycken suppleanter för en tid av ett år, med inbördes turordning
2 stycken revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år
valberedning, bestående av tre
ledamöter, varav en sammankallande
val av ombud till DSF:s möten
15.
Behandling av inlämnade propositioner och motioner
16.
Övriga frågor
17.
Mötets avslutande.
Du som har betalat medlemsavgift för 201
7
och är över 15 år har rösträtt
på mötet. Utöver
ovanstående val under punkt 14 behöver vi fler
engagerade människor som hjälper till med olika aktiviteter och
arrangemang.
  • agordning
1.
Mötets ö
ppnande
2.
Upprop och fastställande av röstlängd
3.
Fråga om mötets behöriga utlysande
4.
Fastställande av
dagordning
5.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.
Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare för mötet
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
8.
Revisionsberättelse
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revi
sionen avser
10.
Fastställand
e av medlemsavgifter för år 2018
11.
Fastställande av ersättningar och arvoden för det kommande
verksamhetsåret
12.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
13.
Val av ordförande för en tid av ett år
14.
Val
av:
3
stycken ordinarie ledamöter för en tid av
två
år
Eventuella utfyllnadsval
2 stycken suppleanter för en tid av ett år, med inbördes turordning
2 stycken revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år
valberedning, bestående av tre
ledamöter, varav en sammankallande
val av ombud till DSF:s möten
15.
Behandling av inlämnade propositioner och motioner
16.
Övriga frågor
17.
Mötets avslutande.
Du som har betalat medlemsavgift för 201
7
och är över 15 år har rösträtt
på mötet. Utöver
ovanstående val under punkt 14 behöver vi fler
engagerade människor som hjälper till med olika aktiviteter och
arrangemang.

Friträningar

Friträningarna är öppna !
Tisdagar 18:00 - 20:30
Söndagar 13:00 - 15:00
På friträningen bjuder du upp och tränar själv.

Vårfest!

Välkommen på storfest i Ljungsbro folketspark!

Datum 11/3 - 2017

Tema glitter och glamour!

Klä dig i glammiga kläder, vi dukar fint och fixar en kväll likt nobelfesten (fast ändå inte).

Fotograf finns på plats, röda mattan är utrullad!

Under kvällen kommer vi äta medhavd mat och dryck, dansa till livemusik och ha roligt tillsammans.

Tider:

18.30 - Insläpp.

19.00 - Mingel.

20.00 - Knytkalas

21.00 - Dans till Rivalerna.

01.00 - Slut

Anmälan här!