Om Linköpings Sportdansklubbs organisation

Klubben har 3st grupper som arbetar för att utveckla vår verksamhet.

  1. Vo Fest
  2. Vo Tävling
  3. Vo Utbildning
Dessa verksamhetsområden söker hela tiden efter nya medlemmar som vill engagera sig!
Om du vill hjälpa till så hör av dig!